Λόγω τεχνικών
προβλημάτων
αναβάλονται
οι παραγγελίες.
Θα σας ενημερώσουμε
μόλις είμαστε πάλι
έτοιμοι.